Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

به سایت شورا خوش آمدید

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)


از آئين نامه
شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم


شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران یک نهاد غیر حزبی است که دربرگیرنده احزاب سیاسی، سازمانها، نهادهای زنان، و فعالین مستقل چپ و کمونیست است. هدف شورا شکل دادن به قطبی اجتماعی و چپ برای سازماندهی توده ای ایرانیان آزادیخواه در خارج کشور است. شورا در قبال رویدادهای سیاسی ایران و آینده سیاسی آن بیطرف نیست، طرفدار "همه با هم" نیست، شورا آگاهانه جانبدار است. شورا بعنوان یک نهاد فرا حزبی ضد کلیت جمهوری اسلامی برای تقویت مبارزات سوسیالیستی و آلترناتیو کارگری در ایران تلاش میکند. ... فعالیتهای شورا، مضاف بر برپائی اجتماعات و میتینگها، در قالب پروژه ها پیش خواهد رفت. پروژه ها از برنامه های سیاسی و فرهنگی تا کمپینهای مختلف را در برخواهد گرفت که توسط بخشهائی از اعضای شورا و همینطور نهادها و غير اعضا همسو با سیاستهای کلی شورا پیش خواهد رفت. اساس کار شورا اتکا به مجمع عمومی و اراده و رای جمعی اعضای آن است. شورا برای ایجاد فضائی بشدت محترمانه و آزادمنشانه، که بتوان خلاقیتها و توانائیهای مختلف را شکوفا کرد و در جهت تقویت مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در داخل و خارج بخدمت گرفت، تلاش میکند.ـ

!به شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران بپيونديد
مصوب مجمع عمومی 6 اوت 2009 باتفاق آرا

 

         سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی                 تلفن :               0728379451        زنده باد آزادی                        زنده باد سوسیالیسم

 

روز 8 مارس شورا همراه با شبکه رفاه بدون سود وطرفداران آزادی ورهایی زنان دراستکهلم درتظاهرات شرکت نمود . دراین راهپیمایی بزرگ  صد ها اطلاعیه دررابطه با سود سرمایه وبردگی زنان پخش شد.

"نه" به مضحکه انتخابات، "نه" به جمهوری اسلامی!

زمان: جمعه 14 ژوئن از ساعت 9 صبح، مقابل سفارت جمهورى اسلامی ــ استکهلم

 

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

میز شورای استکهلم در میدان باغشاه محل تجمع چپ های سوئد در اول ماه مه

تسخیر زندان اوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندانهای سیاسی  ، برچیده باید گردد
جنبش انقلابی ایران هنوز خاطره تسخیر زندان اوین را فراموش نکرده است... چرا آرزوی ما برای برچیدن زندانهای سیاسی به بار نمی نشیند؟ چه موانعی در راه برچیدن زندانهای سیاسی وجود دارد؟ وجود زندانها ناشی از کدام شرایط معین است؟ واین شرایط را چه کسانی پاس میدارند؟ خیلی از کسانی که از آزادی زندانیان سیاسی دفاع میکنند خود میتوانند بانی زندانهای آینده باشند . زیرا خواهان برچیدن زندانهای سیاسی نیستند. برای برچیدن زندانهای سیاسی چه باید کرد؟ شورای استکهلم این مسئله را از طریق پالتاک به بحث گذاشت. این بحث ادامه دارد . دیدگاههای مختلف را بشنوید وبخوانید وبرای ما دیدگاه خودرا بفرستید.  در این بحث شرکت کنید

 

شب همبستگس با جنبش کارگری

اول ماه مه  1396

شب همبستگی با کارگران

در بزرگداشت کارگران جانباخته معدن یورت و همبستگی با مبارزات کارگران  . مراسمی با شرکت دوستداران جنبش کارگری و فعالین سیاسی و کمونیست  در استکهلم برگزار شد . در این مراسم پیام هایی از آیت نیافر و محمود صالحی و فعالین سیاسی قرائت شد وفیلمی از کارگران معدن یورت نمایش داده شد

برای توقف حکم اعدام زانیار ولقمان مرادی

برای آزادی زندانیان سیاسی وکارکران زندانی

بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی ، شاهرخ زمانی و پدرام نصرالهی ودیگرزندانیان سیاسی

روز شنبه 12 ژانویه ساعت 1 جلوی سفارت ایران در استکهلم

و روز 19 ژانویه ساعت 2 در میدان سرگل پیکت شورا برگزار میشود

کمیته حمایت از مبارزات مردم کردستان و درخواست توقف کمک ها ودادن اسلحه به اردوغان از سوی سوئد 31 ژانویه یکشنبه ساعت 14 در مدبوریار پلاتسن .این تظاهرات با شرکت احزاب و نهادهای چپ سوئد وترکیه وکردستان وایران و.... بر پا میشود وبیانیه مشترکی با امضای آین گروهها به زبانهای مختلف منتشر شده . به یارس مبارزان و آزادیخواهان در ترکیه بشتابیم .سرکوب آنها تغییر سرنوشت خاور میانه است.

 

اطلاعیه های شورا

 

*استکهلم برای مزدوران جمهوری اسلامی نباید امن بماند.

دولت سوئد میزبان جنایتکاران ایران است

جمهوری اسلامی کمر به قتل تدریجی کارگران و زندانیان سیاسی بسته است

گرامی باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

گزارش از اکسیون اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

*زنده باد اول ماه مه!

قطعنامه شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر

هشت مارس دوباره فرا رسید بگو آزادی زن کی فرا میرسد

متحدانه بر علیه راسیسم به پا خیزیم!

*علیه جمهوری اسلامی، در دفاع از کارگران معدنچی آزادشهر 

*کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را در مبارزه تنها نگذاریم 

استفان لوفن نخست وزیر سوئد روزهای 11 و 12 فوریه به ایران میرود.

 

*دولت سوئد میزبان جنایتکاران ایران است 6 مارس 18

* فراخوان به تظاهرات علیه مضحکه انتخابات می 17

 

جان بخشی از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی که  در اعتصاب غذا بسر میبرند در خطر است 13.9 17

 

 

اطلاعیه شورا بمناسبت آغاز کار ترامپ،

 

نه به فاشیسم، نه به میلیتاریسم، نه به سرمایه داری!

 

*- کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری

*- اعتصاب دویست پنجاه هزار کارگر  معدن و سی هزار کارگر ترانسپورت در آفریقای جنوبی

*-  فراخوان یک فعال کارگری به تظاهرات 17 سپتامبر

*- تظا هرات علیه هجوم سرمایه  به رفاه اجتماعی

*- قتل عام کارگران در آفريقاى جنوبى:

چهره واقعى سرمايه دارى

کمیته برگزاری گرامی داشت شاھرخ زمانی - استکھلم 

فراخوان به تظاهرات علیه مضحکه انتخابات

علیه جمهوری اسلامی، در دفاع از کارگران معدنچی آزادشهر

زمان: روز جمعه ١٩ ماه مه ٢٠١٧ ساعت یک

مكان: مقابل سفارت رژيم اسلامي در استكهلم

 

فمینیسم سوسیالیستی و مارکسیستی

  ـدیدگاهها             ـــــــــــ      ناصر پیشرو

 

 

اول ماه می 2018مراسم شورا بمناسبت اول ماه می وروز همبستگی جهانی کارگری

در دفاع از اعتراضات مردم ایران در دیماه 96

تظاهرات علیه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در پارلمان سوئد

 فوریه 2018 تظاهرات شورا باشرکت کمونیستهای مستقل واحزاب وسازمانها در مقابل اتاق بازرگانی سوئد در اعتراض به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در این تظاهرات دوتن از شرکت کنندگان دستگیر شدند وبا پافشاری سایرین پس از مدتی آزادشدند

در حمایت از اعتصاب عمومی در کردستان واعتراض به قتل زانیار واقمان ورامین  دریک تظاهرات بزرگ به سفارت جمهوری اسلامی حمله وپرچمهایش به آتش کشیده شد

از آرشیو

ــــــــــــــــــــــ

تظاهرات دیماه 96

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تظاهرات برای حمایت از کارگران در مصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 علیه تعرض به حقوق افعان ها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            همبستگی با مبارزات مردم یونان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتراض به پالمه سنتر وآلترناتیو سازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برعلیه سیاست ریاضت اقتصادی در سوئد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفاع از جمبش کارگری در سوئد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

همبستگی با کارگران یونان

ـــــــــــــــــــ

دفاع از کارگران معدن در افریقای جنوبی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمینار در رابطه با جنبش زنان

ـــــــــــــــــــــــــــــ

دیدگاهها و مبارزه ایدئولوژیک

ــــــــــــــــــــــــــــ

جمع بندی یکساله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ازکارگران لکرول حمایت کنیم

فیلم سخنرانی نماینده شورای استکهلم در تظاهرات جلیقه زرد های سوئد. مهرنوش شفیعی ضمن اشاره به مصائبی که جهان از حاکمیت سرمایه می بیند وضرورت اعتراض جهانی علیه به مسئله کارگران ایران واسمعیا بخشی وسپیده قلیان وکارگران زندانی وشرایط غیر انسانی همراه باشکنجه وفقر روز افزون و بی حقوقی آنها خواستار حمایت جهانی از کارگران ایران شد.

260119

در اعتراض به بازداشت کارگران هفت تپه وفولاد

Bilden kan innehålla: 3 personer, himmel och utomhus

سمینار8 مارس

 جنبش برابری طلبانه زنان  و مصاف های پیشارو

 سودابه اردوان : شورای استکهلم  ، افسانه پویش : سازمان فداییان اقلیت ، سالار حسامی اتحادفداییان اقلیت ،پروین کابلی حزب کمونیست کارگری ـ جمکتیست ، آذر ماجدی : سازمان آزادی زن ،صدیقه محمدی : حزب کمونیست ایران

دوم مارس  3 تا 8 شب  شیستا ترف