Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

به سایت شورا خوش آمدید

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)

همبستگی با کارگران یونان

 

شنبه 18 فوریه درهمبستگی با کارگران یونان تظاهراتی مقابل سفارت یونان برگزار شد

حمله سرمایه داران به معیشت وحقوق کارگران امری روزمره است . دولت یونان مرکب از سوسیال دموکراتها همراه محافظه کاران وراست افراطی غرق در بحران به کارگران برای استثمار هرچه بیشتر حمله کرده .سیاست اروپای متحد نسخه هایی برای بیرون کشیدن نان از حلقوم کارگران وزحمتکشان تهیه دیده است ودولت های سرمایه شمشیر از رو بسته اند تا تمام بار بحرانها را به گرده کارگران بگذارند . کاهش باز بیشتر حقوق ها تا 20 الی 30 درصد والغای قراردادجمعی تحمیل فقر بیشتر به مردمی است که هم الان نیز از عهده مخارجشان بر نمی آیند. با همه قوا باید جلوی سرمایه داران ایستاد .درهمبستگی با کارگران یونان از سوی تشکل های مدافع حقوق کارگران تظاهراتی مقابل سفارت یونان برگزار شد . شورا ازجمله فعالین این تظاهرات بود . ما با باندرول سرنگون باد سرمایه داری وشعار همبستگی با طبقه کارگر یونان در این تظاهرات شرکت داشتیم. اگرچه استقبال بالنسبه خوبی از این اعتراض شده بود اما در مقایسه با حمله سراسری سرمایه داران به حقوق و دستاوردهای کارگران ، کار زیادی پیش پای معترضان به نظم کنونی جهان است. ازجمله حضور ایرانیان چشم گیر نبود . متاسفانه هنوز بسیارند حتی "چپ" هایی که همبستگی را خیابان یکطرفه میدانند وهمواره از سایر ین تقاضای حمایت دارند بی آنکه خودرا موظف به حمایت از دیگران بدانند. شورا خودرا متعهد به همبستگی انترناسیونالیستی میداند ودر اشاعه همبستگی متقابل کوشش میکند.