به سایت شورا خوش آمدید

نخست

اسناد واساسنامه

صدا وتصویر

گزارش فعالیت ها

اطلاعیه ها

تماس با شورا

Svenska

پیوند ها

دیدگاهها

14سپتامبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش از برگزاری تظاهرات مشترک با چپ های سوئدی 14 سپتامبر2011 ومتن پیام شورا به تظاهرات که توسط نماینده شورا خوانده شد.

2010 اگوست

 


گزارش تظاهرات شورا در پی اعدام
فرازدکمانگر٬ علي حيدريان٬ فرهادوکيلي٬ شيرين علم هولي و مهدي اسلاميان که امروزدر زندان اوين اعدام شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)

Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

به سایت شورا خوش آمدید

نخست

اسناد واساسنامه

صدا وتصویر

گزارش فعالیت ها

اطلاعیه ها

تماس با شورا

Svenska

پیوند ها

دیدگاهها

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)

Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

جلسه نقد و بررسی سیاسی در پالتاک
ارزیابی از یکسال فعالیت شورایی در استکهلم
ضرورت تشکل های توده ای چپ
زمان 25 سپتامبر ساعت 7 شب
paltak-Middle East �Iran-shora
موج اعتصابات در کردستان

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن

سخنرانی و گفت و شنود بمناسبت 8 مارس استکهلم

افق جنبش زنان

شنبه 3 مارس ساعت 15:00 در هوسبی ترف Husby Träff

سخنرانان:

مهرنوش شفیعی - شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران

صدیقه محمدی  - حزب کمونیست ایران

سیف خدایاری  - حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

سیما بهاری      - حزب کمونیست کارگری ایران

استی پیروتی    - فعال جنبش زنان

بر گزار کننده تشکلهای ذکر شده

2011

شنبه 9 جولای 2011 از ساعت 15 الی 17 بعد از ظهر در میدان مین توریت استکهلم

اشغال سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

http://www.akhbar-rooz.com/user/albums/a_0002/img_26328.jpg

با استفاده از تمام امکانات برای آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی تلاش کنیم . اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را دستگیر کرده اند .هم اکنون دهها کارگر در زندان بسر میبرند و سرمایه داران نه تنها کارگران را غارت میکنند ونان را از سفره کودکانشان میربایند . نه تنها آنها را مجبور میکنند با نازل ترین حقوق کارکنند بلکه زندان وشکنجه را نیز به جرم عدالت خواهی  نصیبشان میکنند تا جهنمشان کامل شود


گزارش از تظاهرات شورا مقابل سفارت
برعلیه مجازات اعدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تظاهرات علیه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در پارلمان سوئد