در دفاع از کارگران زندانى و زندانيان سياسى

 

زمان: شنبه ۵ نوامبر٬ ساعت ٣ بعدازظهر

مکان: ميدان سرگل- استکهلم

 

به سایت شورا خوش آمدید

Textruta: ادامه

اطلاعيه مشترک به مناسبت اول مه٬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشتار وحشیانه در اردوگاه اشرف محکوم است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطعنامه تظاهرات 18 دسامبر در استکهلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات از تطاهرات 18 دسامبر در رسانه های دیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعلامیه مشترک در باره 16 آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه به اتحادیه کارگران سوئد اِل او در باره کارگران زندانی ورضا شهابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن سخنرانی بهرام رحمانی در شب همبستگی با کارگران ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام شورا به شب همبستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش از مراسم شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبر فوری در باره فشار بر رضا شهابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام کارگر مبارز محمود صالحی
به شب همبستگی با کارگران ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیروزی اپوزیسیون در دادگاه دوم تسخیرکنندگان سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه هلند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پیام همبستگی و شادباش رفقای کلن به "شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران" سوئد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشی از حمله به لانه جاسوسی رژیم ایران در اسلو

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی
روز 5 شنبه 13 ماه مه ساعت 3 بعد از ظهر

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی ، آزاد باید گردد

کمپین دفاع از کارگران زندانی و دستگیر شدگان اول ماه مه!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)

Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)