مای 2020

مای 2019

فیلمهایی از مراسم اول ماه مه 2020  که بعلت شیوع بیماری کرونا در پالتاک برگزار شد