Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

به سایت شورا خوش آمدید

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)


از آئين نامه
شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم


شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران یک نهاد غیر حزبی است که دربرگیرنده احزاب سیاسی، سازمانها، نهادهای زنان، و فعالین مستقل چپ و کمونیست است. هدف شورا شکل دادن به قطبی اجتماعی و چپ برای سازماندهی توده ای ایرانیان آزادیخواه در خارج کشور است. شورا در قبال رویدادهای سیاسی ایران و آینده سیاسی آن بیطرف نیست، طرفدار "همه با هم" نیست، شورا آگاهانه جانبدار است. شورا بعنوان یک نهاد فرا حزبی ضد کلیت جمهوری اسلامی برای تقویت مبارزات سوسیالیستی و آلترناتیو کارگری در ایران تلاش میکند. ... فعالیتهای شورا، مضاف بر برپائی اجتماعات و میتینگها، در قالب پروژه ها پیش خواهد رفت. پروژه ها از برنامه های سیاسی و فرهنگی تا کمپینهای مختلف را در برخواهد گرفت که توسط بخشهائی از اعضای شورا و همینطور نهادها و غير اعضا همسو با سیاستهای کلی شورا پیش خواهد رفت. اساس کار شورا اتکا به مجمع عمومی و اراده و رای جمعی اعضای آن است. شورا برای ایجاد فضائی بشدت محترمانه و آزادمنشانه، که بتوان خلاقیتها و توانائیهای مختلف را شکوفا کرد و در جهت تقویت مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در داخل و خارج بخدمت گرفت، تلاش میکند.ـ

!به شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران بپيونديد
مصوب مجمع عمومی 6 اوت 2009 باتفاق آرا

 

         سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی                 تلفن :               0728379451        زنده باد آزادی                        زنده باد سوسیالیسم

 

روز 8 مارس شورا همراه با شبکه رفاه بدون سود وطرفداران آزادی ورهایی زنان دراستکهلم درتظاهرات شرکت نمود . دراین راهپیمایی بزرگ  صد ها اطلاعیه دررابطه با سود سرمایه وبردگی زنان پخش شد.

جهانی عاری از ستم واستثمارممکن است

"نه" به مضحکه انتخابات، "نه" به جمهوری اسلامی!

زمان: جمعه 14 ژوئن از ساعت 9 صبح، مقابل سفارت جمهورى اسلامی ــ استکهلم

 

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

میز شورای استکهلم در میدان باغشاه محل تجمع چپ های سوئد در اول ماه مه

0000-5

بر علیه هجوم سرمایه به رفاه اجتماعی ، رفاهی که ثمره مبارزات ورنجهای سالیان دراز است وباخون دل کارکران وآزادیخواهان فراهم آمده است !

21 سپتامبر ساعت 13 در مدبوریارپلاتسن

با استفاده از تمام امکانات برای آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی تلاش کنیم . اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را دستگیر کرده اند .هم اکنون دهها کارگر در زندان بسر میبرند و سرمایه داران نه تنها کارگران را غارت میکنند ونان را از سفره کودکانشان میربایند . نه تنها آنها را مجبور میکنند با نازل ترین حقوق کارکنند بلکه زندان وشکنجه را نیز به جرم عدالت خواهی  نصیبشان میکنند تا جهنمشان کامل شود

کمیته حمایت از مبارزات مردم کردستان و درخواست توقف کمک ها ودادن اسلحه به اردوغان از سوی سوئد 31 ژانویه یکشنبه ساعت 14 در مدبوریار پلاتسن .این تظاهرات با شرکت احزاب و نهادهای چپ سوئد وترکیه وکردستان وایران و.... بر پا میشود وبیانیه مشترکی با امضای آین گروهها به زبانهای مختلف منتشر شده . به یارس مبارزان و آزادیخواهان در ترکیه بشتابیم .سرکوب آنها تغییر سرنوشت خاور میانه است.

 

اطلاعیه های شورا

*- کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری

*- اعتصاب دویست پنجاه هزار کارگر  معدن و سی هزار کارگر ترانسپورت در آفریقای جنوبی

*-  فراخوان یک فعال کارگری به تظاهرات 17 سپتامبر

*- تظا هرات علیه هجوم سرمایه  به رفاه اجتماعی

*- قتل عام کارگران در آفريقاى جنوبى:

چهره واقعى سرمايه دارى

*- تجاوز به حقوق شهروندان افغانی موقوف

*- حمله به مجمع عمومی کارگران درکرج

*- اطلاعیه نشست مشترک احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

*- صدور فتوی قتل

*-  درتظاهرات کارگران کارخانۀ لِِکه رول شرکت کنیم

*- پیام شورا به جلسه بررسی جنبش کارگری

*- اول ماه مه ، زنده باد انقلاب کارگری

*- 8 مارس نماد رزم زنان گرامی باد

 *-  عليه جمهورى اسلامى٬

عليه نمايش انتخابات متحدانه اعتراض کنيم!

*-  چند پرسشِ دیگر از مرکز بین المللی اولوف پالمه سنتر   از:  عبدالعلی رحیم خانی  ( گلی ) شاعر

*-     فایل صوتی جلسه پالتاکی درباره جنگ وآلترناتیوسازی

*- گزارش اعتراض به کنفرانس "اتحاد برای دموکراسی در ایران"

*-     قیام بهمن بزبان ساده برای خودحکومتی ورفاه و آزادی بود

فمینیسم سوسیالیستی و مارکسیستی

  ـدیدگاهها             ـــــــــــ      ناصر پیشرو

 

 

کمیته برگزاری گرامی داشت شاھرخ زمانی - استکھلم 

مراسم شب همبستگی  با سرود انترناسیونال و پیام شورا آغاز شد و سخنرانان الکس از سوسیال پارتی  وهوگو از حزب قدرت کارگری و نماینده فوروم سرخ سوئد  وسپس حزب کمونیست ایران ، شورا ، حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست وحزب حیات آزاد (پژاک) و دبیر کمیته حقوق بشر کردستان  و رفقای حزب کمونیست ایران (م ل م) پیام دادند

فراخوان به تظاهرات علیه مضحکه انتخابات

علیه جمهوری اسلامی، در دفاع از کارگران معدنچی آزادشهر

زمان: روز جمعه ١٩ ماه مه ٢٠١٧ ساعت یک

مكان: مقابل سفارت رژيم اسلامي در استكهلم

 

شب همبستگس با جنبش کارگری

اول ماه مه  1396

شب همبستگی با کارگران

در بزرگداشت کارگران جانباخته معدن یورت و همبستگی با مبارزات کارگران  . مراسمی با شرکت دوستداران جنبش کارگری و فعالین سیاسی و کمونیست  در استکهلم برگزار شد . در این مراسم پیام هایی از آیت نیافر و محمود صالحی و فعالین سیاسی قرائت شد وفیلمی از کارگران معدن یورت نمایش داده شد